Fraude en Onderzoek

Wordt u  van fraude verdacht? Bent u onderworpen aan een onderzoek in het kader van fraude?

Fraude is een breed begrip en er zijn meerdere vormen.

Met fraude wordt bedoeld wordt voornamelijk bedoeld:

  • opzettelijk een misleidende voorstelling geven van bepaalde zaken;
  • op een bepaalde manier economisch voordeel behalen;
  • iemand heeft benadeeld;
  • onrechtmatig of onwettig gehandeld.

Enkele voorbeelden van fraude zijn:

  • Bankfraude
  • Internetfraude
  • Verzekeringsfraude
  • Phising/Spoofing
  • Oplichting

Neem contact met ons op

Indien u als verdachte wordt aangemerkt, is het van belang dat u deskundig wordt bijgestaan en geadviseerd. Wij proberen vaak te voorkomen dat uw zaak bij de rechtbank komt. Daarom is het van belang dat  u vroegtijdig contact met ons opneemt.